dimecres, 13 de juliol del 2016

L'ozó es dispara a Catalunya, amb nivells que danyen la salut, sense cap actuació de l'administració

En els últims dies s'han produït quatre superacions del llindar d'informació a la població a la Plana de Vic, establert per la normativa en 180 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, com a mitjana horària. A més durant l'última setmana desenes d'estacions han superat el valor objectiu per a la protecció de la salut humana establert per la normativa afectant gairebé tot el país, davant la passivitat de les autoritats autonòmiques i el Govern central. Al Montsec s'han superat en el que va d'estiu més de 25 dies.
Preocupats per aquest problema, el Consell Comarcal d'Osona i diferents entitats ecologistes organitzen aquest divendres 15 una jornada sobre contaminació atmosfèrica a Osona, una de les comarques més afectades per aquest contaminant. La jornada és oberta a la població en general i està dirigida especialment a polítics i tècnics de l'administració amb l'objectiu d'aprofundir sobre aquesta problemàtica, les conseqüències en la salut i les eines de l’administració per donar solucions.
L'ona de calor que ve sofrint la major part del país en els últims dies juntament amb les emissions contaminants de l'intens trànsit motoritzat que suporten les principals ciutats i carreteres, de l'increment del consum d'electricitat produïda en centrals tèrmiques per l'ús d'aire condicionat i de l'augment del trànsit marítim per la temporada alta dels creuers han provocat que es disparin els nivells d’ozó troposfèric en bona part del país.

L
a situació no és nova, durant el trienni 2013 - 2015 s'ha incomplit l'objectiu legal de protecció de la salut establert per aquest contaminant mentre les administracions segueixen sense adoptar els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire als que estan obligats segons la normativa vigent. Davant la inacció actual, Ecologistes en Acció, el Grup de Defensa del Ter, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, han registrat formalment peticions perquè la Generalitat engegui aquests Plans amb la finalitat d'evitar que aquesta greu situació es repeteixi cada estiu.

Cal recordar que 
l'ozó troposfèric és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos principalment als entorns urbans i industrials. Són transportats, en grans masses d’aire, des de les fonts urbanes cap a les àrees suburbanes i rurals. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars. L'OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a l'Estat espanyol com a conseqüència de l'exposició a nivells d'ozó com els registrats aquests dies.

dimarts, 5 de juliol del 2016

Jornada: La Contaminació Atmosfèrica a Osona - Divendres 15 de Juliol

Les particularitats de la contaminació atmosfèrica a Osona, els seus efectes i les estratègies per a minimitzar-la


Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona (Vic, edifici del Sucre, 3a planta)
Dia: Divendres 15 de Juliol
La jornada és oberta a polítics, tècnics i a tota la població en general.

Organitzadors: Consell Comarcal d'Osona, Grup de Defensa del Ter, Associació Mediambiental Vall del Ges.Net- Ecologistes de Catalunya.

Col·laboradors: Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Projecte CAPTOR.

Amb la tecnologia de Blogger.