dimecres, 21 de setembre de 2016

Debat: Impactes del model de mobilitat actual. La nova mobilitat sostenible

Dijous 22 de setembre, a les 19 h. Cruïlla dels carrers Ciutat de Granada i Almogàvers

Amb motiu de les activitats que es desenvoluparan del Taller Vertical 2016 de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) a la Superilla Pilot del Poblenou al mes de setembre, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire participarà a un dels debats ciutadans dinamitzats per l’Agència d’Ecologia Urbana a la nova superilla del Poblenou. 

Intervindran: Jordi Sunyer, Isabelle Anguelovski, Xavier Querol, Álvaro Nicolás i Olga Margalef.

http://eldigital.barcelona.cat/debats-a-la-superilla-del-poblenou_398998.html

divendres, 9 de setembre de 2016

Park(ing) Day 2016 - Divendres 16 de setembre

Menys fums i més somriures


Amb motiu del Park(ing) Day, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire presentarà una animació amb pallassos conduïda per Merche Ochoa, Premi Nacional de Circ 2014

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire que aplega a més de 70 associacions veïnals, ecologistes, ciclistes, de defensa del transport públic així com científics i ciutadans, organitzarà amb motiu del Park(ing) Day 2016, una animació amb pallassos conduïda per Merche Ochoa; Premi Nacional de Circ, i els seus alumnes del Rinclowncito.

"Creiem que amb un somriure és més fàcil fer arribar a la gent la problemàtica real sobre la contaminació, la necessitat de moure's amb transport públic, a peu i/o amb bicicleta, així com denunciar l'ocupació de l´espai públic per part del vehicle privat"; comenta Daniel Serrà de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. “Demanem un canvi en benefici del conjunt de la societat. La salut i el transport en modes sostenibles han de ser les prioritats de les polítiques de mobilitat de ciutats contaminades com a Barcelona", afegeix Serrà.

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 200 ciutats de tot el món, on diverses entitats ambientals, d'arquitectura, artístiques, socials, veïnals i la ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d'aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d'espai públic, amb l'objectiu de donar a conèixer la necessitat d'un altre model de ciutat.

L'animació amb pallassos, pel Park(ing) Day Barcelona d'enguany, tindrà lloc divendres vinent 16 de setembre en dues places d'aparcament del Carrer Rosselló número 153 de Barcelona, de les 16 a les 20 hores de la tarda.


[cast]

Menos humos y más sonrisas

Con motivo del Park(ing) Day, la Plataforma por la Calidad del Aire presentará una animación con payasos conducida por Merche Ochoa, Premio Nacional de Circo 2014

La Plataforma por la Calidad del Aire que aglutina a más de 70 asociaciones vecinales, ecologistas, ciclistas, de defensa del transporte público así como científicos y ciudadanos, organizará con motivo del Park(ing) Day 2016, una animación con payasos conducida por Merche Ochoa; Premio Nacional de Circo, y sus alumnos del Rinclowncito.

"Creemos que con una sonrisa es más fácil hacer llegar a la gente la problemática real de la contaminación, la necesidad de moverse con transporte público, a pie y/o en bicicleta, así como denunciar la ocupación de l'espacio público por parte del vehículo privado"; comenta Daniel Serrà de la Plataforma por la Calidad del Aire. “Pedimos un cambio en beneficio del conjunto de la sociedad. La salud y el transporte en modos sostenibles tienen que ser las prioridades de las políticas de movilidad de ciudades contaminadas como Barcelona", añade Serrà.

El Park(ing) Day es un acontecimiento anual que se realiza en más de 200 ciudades de todo el mundo, donde diversas entidades ambientales, de arquitectura, artísticas, sociales, vecinales y la ciudadanía en general, transforman de forma temporal plazas públicas de aparcamiento de coches en parques, jardines y otras formas de espacio público, con el objetivo de dar a conocer la necesidad de otro modelo de ciudad.

La animación con payasos, por el Park(ing) Day Barcelona de este año, tendrá lugar el próximo viernes 16 de septiembre en dos plazas de aparcamiento de la Calle Rosselló número 153 de Barcelona, de las 16 a las 20 horas de la tarde.

dimecres, 13 de juliol de 2016

L'ozó es dispara a Catalunya, amb nivells que danyen la salut, sense cap actuació de l'administració

En els últims dies s'han produït quatre superacions del llindar d'informació a la població a la Plana de Vic, establert per la normativa en 180 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, com a mitjana horària. A més durant l'última setmana desenes d'estacions han superat el valor objectiu per a la protecció de la salut humana establert per la normativa afectant gairebé tot el país, davant la passivitat de les autoritats autonòmiques i el Govern central. Al Montsec s'han superat en el que va d'estiu més de 25 dies.
Preocupats per aquest problema, el Consell Comarcal d'Osona i diferents entitats ecologistes organitzen aquest divendres 15 una jornada sobre contaminació atmosfèrica a Osona, una de les comarques més afectades per aquest contaminant. La jornada és oberta a la població en general i està dirigida especialment a polítics i tècnics de l'administració amb l'objectiu d'aprofundir sobre aquesta problemàtica, les conseqüències en la salut i les eines de l’administració per donar solucions.
L'ona de calor que ve sofrint la major part del país en els últims dies juntament amb les emissions contaminants de l'intens trànsit motoritzat que suporten les principals ciutats i carreteres, de l'increment del consum d'electricitat produïda en centrals tèrmiques per l'ús d'aire condicionat i de l'augment del trànsit marítim per la temporada alta dels creuers han provocat que es disparin els nivells d’ozó troposfèric en bona part del país.

L
a situació no és nova, durant el trienni 2013 - 2015 s'ha incomplit l'objectiu legal de protecció de la salut establert per aquest contaminant mentre les administracions segueixen sense adoptar els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire als que estan obligats segons la normativa vigent. Davant la inacció actual, Ecologistes en Acció, el Grup de Defensa del Ter, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, han registrat formalment peticions perquè la Generalitat engegui aquests Plans amb la finalitat d'evitar que aquesta greu situació es repeteixi cada estiu.

Cal recordar que 
l'ozó troposfèric és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos principalment als entorns urbans i industrials. Són transportats, en grans masses d’aire, des de les fonts urbanes cap a les àrees suburbanes i rurals. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars. L'OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a l'Estat espanyol com a conseqüència de l'exposició a nivells d'ozó com els registrats aquests dies.