dissabte, 18 de juliol de 2015

L’ozó es torna a disparar a Catalunya davant la passivitat de les autoritats

La situació de contaminació per ozó troposfèric al país és alarmant. Des del mes de març es ve superant tant l’objectiu legal per a la protecció de la salut humana (concentració d’ozó superior a 120 µg/m3, de mitjana en 8 hores) com la recomanació que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert per a aquest contaminant.

Més informació >>