El govern amaga la gravetat de la contaminació de l'aire al presentar el seu Informe 2015

dijous, 21 d’abril del 2016

  • La Plataforma per la Qualitat de l'Aire denuncia que el govern conclogui del seu informe que “la qualitat de l’aire, en termes generals i en el conjunt de Catalunya, és bona, amb incidències ja conegudes ...”, quan les dades mostren que s'incompleix un any més i de forma consecutiva la normativa vigent.
  • La Plataforma ha llançat una campanya amb un vídeo per denunciar la situació de contaminació i l'informe presentat:Es tornen a superar els nivells de contaminació legals de diòxid de nitrogen (NO2) i (PM10) als 40 municipis de la conurbació de Barcelona declarats Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, on viuen més el 60% dels catalans i catalanes. També durant l'any 2015 es van superar de forma alarmant els nivells de ozó troposfèric (O3), que afecten àmplies zones del territori, i tenen el seu origen a la contaminació per NO2 produïda a les grans ciutats. 

Amb aquestes dades,  la Plataforma per la Qualitat de l'Aire considera de gran irresponsabilitat que la Generalitat afirmi que la qualitat de l'aire és bona i la situació general a Catalunya es pot considerar satisfactòria. I més encara quan la situació ha empitjorat respecte a NO2, O3, PM2,5 i PM10 en relació a les dades de l'any 2014. D'un cop d'ull ràpid a la taula 9 de l'Informe es veu que:

- S'han duplicat les estacions que superen el valor límit anual de NO2 (de 7 a 12)
- S'han duplicat les estacions que superen el valor límite anual o el valor límit diari de PM10 (de 2 en 4), i ara el problema afecta a una zona més (3).
- S'ha tornat a superar el valor límit anual del cancerígen Benzo(a)piré (BaP) a la Plana de Vic
- Han baixat de 15 a 13 les estacions que superen el valor objectiu per a la salut d'O3 (les zones afectades baixen en 1), però es mantenen les que superen el valor objectiu de vegetació.
- I està la superació del sulfur d’hidrogen (H2S) a Igualada, d'origen probablement industrial.


Amb aquest panorama, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire vol posar de manifest dos problemes greus: la mala qualitat general de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a la Catalunya interior, i 2) la resistència de la Generalitat de Catalunya a reconèixer la gravetat de la situació i per tant a adoptar les mesures estructurals de limitació del trànsit motoritzat que exigeix la protecció de la salut pública, així com plans estrictes sobre les indústries i els ports de Barcelona i Tarragona. Si no es reconeix el problema no hi ha manera de resoldre-ho, i l'incompliment legal els hi obliga per molt que vulguin amagar la situació segons la Plataforma.

El retard en el compliment de la normativa vigent respecte als valors límit de PM10 va entrar en vigor en 2005 i els de NO2, O3 i BaP en 2010, i Catalunya compta amb dos processos d'infracció oberts per la Comissió Europea. La situació és molt pitjor si es compara amb les recomanacions de l'OMS, que provocan 3500 morts prematures anuals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i múltiples malaltíes.

Veure informe del govern de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya durant l’any 2015: http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20160421_qualitat_aire
Amb la tecnologia de Blogger.