El govern espanyol ha de prioritzar la salut de la població i del medi ambient controlant les emissions dels automòbils de forma adequada

dimecres, 17 de maig del 2017


Diverses entitats socials i les administracions locals de Barcelona i Madrid exigeixen en una carta conjunta al Govern que doni prioritat a la salut de la població i del medi ambient sobre determinats interessos de la indústria de l'automòbil.

El resultat de la coordinació interministerial entre el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) i el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) en el dossier de l'homologació dels vehicles a motor no pot ser un altre. És el que reclamen les edils responsables de mobilitat i medi ambient de Madrid i Barcelona en una carta oberta destinada a la ministra Isabel García Tejerina i en còpia a la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com al President del Consell de Govern de la Xarxa Espanyola de les Ciutats pel Clima, representant a governs locals on viuen 60% de la població espanyola.

També signen la carta la Federació Europea de Transport i Medi ambient (Transport and EnvironmentT&I), Ecologistes en Acció, Ecodes i Ecounion, i adhereixen les gairebé 400 organitzacions representades en Aliança pel Clima i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, grups que estan fent el seguiment del Dieselgate, analitzant el seu impacte i cridant al Govern espanyol per fer tot el possible en el Consell de la Unió Europea a fi d'evitar que es repeteixi un escàndol de similar envergadura. Convé recordar que les emissions dels dièsel per sobre dels límits legals causen 38.000 morts prematures al món –11.400 a Europa– segons l'estudi publicat en Nature el 15 de maig de 2017.

Això suposa posar fi al sistema actual d'homologació de vehicles de motor, que ha demostrat ser ineficaç en la detecció de casos de frau com el Dieselgate. Concretament, el que es demana al Govern és una major independència en els controls de les emissions de vehicles com ja ha recolzat el Parlament Europeu i com proposa la Comissió en la proposta del nou reglament.

Protegir el clima i l'aire que respirem és competència del Ministeri que dirigeix Isabel García Tejerina. La proposta de la Comissió Europea per al nou reglament d'homologació es votarà en el Consell de la Unió Europea en coordinació amb els ministres d'indústria, economia i competitivitat. La carta s'envia mentre s'està definint la posició que el Govern d'Espanya va adoptar en la votació del nou reglament sobre l'homologació i la vigilància del mercat dels vehicles a motor en el Consell de la Unió Europea del 29 de maig.

Per evitar que es repeteixi un escàndol com el Dieselgate, amb les ja conegudes repercussions sanitàries i mediambientals, és crucial que la posició d'Espanya integri la protecció del medi ambient, de la salut de les persones i de la confiança dels consumidors. Cal recordar que:

A l'Estat espanyol, la mala qualitat de l'aire és responsable de gairebé 25.000 morts prematures a l'any i de l'augment de víctimes de malalties respiratòries per les emissions dels vehicles homologats, fins i tot quan aquests compleixen amb els límits legals. D'una banda existeix una associació estadísticament significativa entre l'augment de partícules contaminants de l'aire d'un diàmetre de menys de 2,5 micres i les crisis asmàtiques. Així com un increment en la incidència i la severitat de l'asma en nens i adolescents. D'altra banda, les partícules de menor grandària estan compostes per elements més tòxics, i en la majoria dels casos provenen dels vehicles dièsel.
A això cal sumar que més de 700.000 consumidors han estat estafats en comprar un vehicle de motor dièsel les característiques tècniques del qual, en situació de conducció real, no corresponen als certificats atorgats pels organismes d'homologació (segons FACUA, 700.000 consumidors estan afectats a Espanya per la manipulació fraudulenta dels motors dièsel només de les marques Volkswagen-Audi i Seat, a aquesta xifra caldria sumar els casos d'altres marques).

L'escàndol Dieselgate es va destapar com un frau en el control d'emissions de diòxid de nitrogen i l'Estat espanyol té obert un procediment d'infracció per incompliment de la normativa europea pel que fa a aquest contaminant, a més d'haver estat expedientat per no sancionar als responsables del frau Volkswagen. Ciutats com Madrid o Barcelona tenen un greu problema amb el compliment dels límits legals per aquest contaminant.

L'article 90 de la proposta sobre l'homologació de vehicles de la Comissió Europea preveu la capacitat de la Comissió d'imposar multes administratives a l'agent econòmic que hagi infringit el Reglament. Per assegurar la correcta implementació del Reglament és important que el nostre Govern doni suport a aquesta disposició.

Si bé entenem que actualment el sistema d'homologació de vehicles és competència del MINECO, és missió del MAPAMA vetllar per la salut del medi ambient i la bona qualitat de l'aire i és per això que es demanda el suport de la ministra per instar al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a votar a favor de la "Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l'homologació i la vigilància del mercat dels vehicles a motor i els seus remolcs i dels sistemes, els components i les unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles" incloent el reforç de la supervisió sense restriccions per part de la Comissió i de la capacitat d'aquesta d'imposar sancions als responsables de no complir amb el Reglament proposat.

Llegiu la carta
Amb la tecnologia de Blogger.