NO A LA NOVA TERMINAL DE CREUERS!

dilluns, 23 d’octubre del 2017

Adhesions individuals i col·lectives contra l'anunciada nova terminal de creuers al Port de Barcelona aquí!

Oposició social a la nova terminal de creuers per la massificació turística i per la contaminació que l'activitat genera a la ciutat, especialment als barris més propers al Port. Reclamem que s'aturi la nova licitació, que la Generalitat recuperi les competències en la gestió del Port de Barcelona i que sigui la ciutat qui defineixi la política de creuers per ser un sector amb fort impacte sobre ella.

El Port de Barcelona ja disposa de set terminals de creuers i una més en construcció, de la companyia Carnival Corporation. La decisió del Port de licitar una nova terminal a la naviliera MSC topa amb l’ampli consens social i polític sobre la necessitat urgent de limitar i regular el turisme massiu, del qual el turisme de creuers n'és la versió més intensiva. En cas de no aturar-se, la nova terminal suposaria assolir aproximadament la xifra de 5 milions de creueristes l'any 2021segons les tendències actuals de creixement del port, un increment del 90% en relació a l'any 2016, quan es va assolir la xifra de 2.684.000 creueristes.Barcelona pateix actualment les conseqüències cada cop més greus del monocultiu turístic: expulsió de veïnat i manca d'habitatge assequible, problemes de mobilitat i saturació de l'espai públic, desaparició del comerç de proximitat, sobrecàrrega de la xarxa de transport públic, dependència d'un sector gens distributiu i promotor de l'ocupació més precària i mal pagada a la ciutat. La indústria dels creuers està controlada pels grans capitals i les empreses d’inversió internacional sota la lògica de l’increment de beneficis a curt termini i dels costos, i intensifica el desembarcament de grans masses de turistes que literalment col·lapsen diferents zones de la ciutat.

Un dels principals impactes dels creuers són les elevades emissions de contaminants a l'atmosfera (SO2, NOx, partícules en suspensió PM10, PM2,5 i ultrafines, altament cancerígenes, així com altres hidrocarburs perillosos) que afecten especialment als barris més propers a les terminals. Una contaminació que és producte de l’ús d’un fueloil pesant 100 vegades més tòxic que el dièsel que utilitzen automòbils i camions. Aquest combustible està prohibit en els ports europeus del Mar del Nord i del Bàltic per la regulació d'una Àrea de Control d'Emissions de Sofre (Sulphur Emission Control Area – SECA, en anglès) que limita a un màxim de 0,10% de contingut de sofre en massa en comparació amb el 3,5% permés al Port de Barcelona. Amb la construcció de la nova Terminal F s'arribaria a un total de 9 terminals en funcionament incrementant tant el nombre de creueristes com de creuers que fan estada al Port de Barcelona, fet que suposaria duplicar les emissions de contaminantsl’impacte derivat sobre la qualitat ambiental de la ciutat i la salut de les seves ciutadanes.

Per tots aquests motius, les entitats signants reclamem:
  1. l'aturada immediata de la licitació de la nova terminal de creuers;
  2. la recuperació de les competències en la gestió del Port de Barcelona per la Generalitat de Catalunya
  3. que sigui la ciutat de Barcelona la que defineixi aquestes polítiques turístiques de gran impacte, en lloc d'una Autoritat Portuària de Barcelona depenent del Ministeri de Foment i visiblement aliena als interessos del territori i la població.

Amb la tecnologia de Blogger.