Debat: Els partits responen davant la qualitat de l'aire en 60"

dimarts, 12 de desembre del 2017

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire organitza un acte per a debatre les mesures necessàries per posar fi a la contaminació de l'aire amb les candidatures al Parlament de Catalunya. 

Divendres 15 de desembre a les 19:00 hores, Calàbria 66 (L1 Rocafort, H12).


El debat s’articularà al voltant de tres blocs:


BLOC I. Tres preguntes a respondre en 60'' cadascuna amb dret a una rèplica de 30''.

Cada partit disposarà de 60 segons per respondre cadascuna de les preguntes. Una vegada tots els partits hagin fet la seva exposició, tots els participants tindran dret a rèplica de 30 segons per al·lusions o per ampliar la exposició inicial. Les rèpliques es demanaran a la presentadora, qui atorgarà els torns per odre de sol·licitud. L’ordre de resposta serà de més a menys escons actuals i viceversa a cada torn. El temps disponible serà mostrat en pantalla. El temps no consumit a la primera ronda es podrà utilitzar posteriorment. 

Les tres preguntes que es formularan sobre aquest format són les següents:

1. Quina és la vostra proposta principal per reduir el trànsit a l’àrea metropolitana de Barcelona i protegir la salut de la població en aquesta legislatura? Amb quines alternatives de mobilitat?

2. Quina és la vostra principal mesura per controlar les emissions contaminants als ports catalans, i més concretament al Port de Tarragona i Barcelona?

3. Quina és la vostra proposta principal per reduir les emissions del sector industrial a l’àrea metropolitana de Barcelona i Camp de Tarragona en aquesta legislatura?

BLOC II. Catorce preguntes a respondre amb un SÍ – NO o ABSTENCIÓ.

Aquest bloc és molt àgil; no es respon oralment sinó amb un cartell amb un SÍ i un NO. Si no es mostra cap cartell es considerarà abstenció. Els partits que vulguin explicar el seu sentit de vot a partir de les preguntes del públic del bloc 3. Addicionalment l’organització penjarà els programes o escrits que els partits ens enviïn a la nostra pàgina web.

Les 14 preguntes que es formularan sobre aquest format són les següents:

- Actuacions prioritàries en l’àmbit del vehicle privat:
1. Són partidaris d’aplicar el Peatge Urbà o Taxa de Congestió?. L’aplicació d’un peatge urbà és la mesura més ràpida i que ha millorat més la qualitat de l’aire en altres ciutats europees en què s’ha implementat (com Londres, Estocolm o Milà), reduint fins a un 30% el trànsit. A més a més permet destinar els recursos recaptats a millorar el transport públic.
2. Quan es vagin esgotant les concessions de peatges a partir de 2019, són partidaris d’establir peatges o vinyetes públiques per internalitzar els costos de la carretera?

3. Consideraran una moratòria a la construcció d’ampliacions viàries? La Ronda Litoral, l’autovia Sant Andreu – Sagrera i l’ampliació de la C-58 no ajudaran a reduir el trànsit d’entrada a Barcelona.

4. Aturaran les subvencions públiques a la compra del vehicles privats? Aturar les ajudes públiques i incentius a la renovació dels parcs de vehicles privats siguin de combustió i/o elèctrics (ajuts a la compra, bonificacions en els peatges o en els impostos de circulació, avantatges fiscals al dièsel...)

5. Emprendran accions judicials contra el sector automobilístic implicat en el frau dièsel per haver consumit subvencions públiques?

- Actuacions prioritàries en la promoció de la mobilitat sostenible:
6. Són partidaris de transformar els carrils d’autopista en carrils bus-VAO als principals accessos de Barcelona? La proposta vol afavorir l’ús del transport públic i compartir el vehicle privat sense haver de fer costoses obres de carrils addicionals i s’aplicaria a curt termini.

7. Aturaran la clausura del ferrocarril que dóna servei cèntric de Rodalies entre Tarragona, Salou i Cambrils? El tancament de la línia s’havia previst per l’any 2018 amb motiu de la posada en marxa de la variant Vandellòs - Tarragona per a l’Euromed.

8. Acceptaran la interconnexió dels tramvies actuals per cobrir el servei a l’única via transcendental de Barcelona sense ferrocarril? Sobre la Diagonal graviten molts desplaçaments sense alternatives eficients (ràpides o amb capacitat) des de 8 municipis metropolitans fins a Barcelona i entre barris dins la capital.

9. Promouran l’establiment d’un sistema de freqüència cadenciada al ferrocarril i principals eixos d’autobús?

- Actuacions prioritàries en ports:
10. Són partidaris d’eliminar les bonificacions de les tarifes portuàries?

11. Són partidars d’aplicar taxes a les emissions de contaminants atmosfèrics a grans vaixells en tots els ports situats a Catalunya?

12. Consideren declarar una Àrea de Control de les Emissions de sofre al litoral català?

13. Restringirien les noves activitats portuàries a zones d'especial protecció de l'ambient atmosfèric en funció del seu amb potencial contaminant? Les autoritzacions dependrien de les afectacions sobre la qualitat de l'aire.

14. Promouran la realització d’estudis independents de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i a la zona del Fòrum/Besòs en el termini d’un any.


BLOC III. Preguntes del públic a respondre en 30''.

Segons el temps disponible fins el tancament de l’acte, previst a les 20:30, es respondran preguntes formulades pel públic per escrit i seleccionades per l’organització. Les preguntes estaran adreçades a un partit en concret, però es podran respondre per tots els participants sol·licitant-ho a la presentadora. Es disposarà de 30 segons per respondre-les.
Amb la tecnologia de Blogger.