La contaminació de l'aire augmentarà si Barcelona no atura les noves ampliacions viàries i portuàries

dijous, 26 de juliol del 2018

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire recorda que Barcelona supera sistemàticament els límits legals de contaminació de l'aire i denuncia que la situació podria empitjorar si la ciutat no revisa els plans i projectes en curs.

Amb motiu de la celebració el passat dimarts de la 6a Sessió de la Taula contra la Contaminació de l'Aire de Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire vol alertar de l'empitjorament de la qualitat de l'aire de no aturar els nous projectes acordats pel consistori d'ampliació de la Ronda Litoral i de construcció futura de dues noves terminals de creuers de gran capacitat al Port de Barcelona. Demanen a l'Ajuntament de Barcelona que presenti els càlculs d'increment d'emissions que generaran aquests projectes a mitjà termini, projeccions que són un criteri especial per a municipis dins la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric (Decret 152/2007). Alhora, apel·len al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a demanar una moratòria sobre els dos projectes fins que es realitzin els estudis d'increment d'emissions corresponents.

De la mateixa manera insten a l'Ajuntament de Barcelona a què replantegi de forma urgent la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'àmbit Rondes de Barcelona tal com van demanar el passat mes de novembre. La ZBE per ser efectiva ha de ser permanent i les restriccions han de considerar les emissions reals dels vehicles (frau dièsel) - no l'edat- i la reducció de vehicles que cal assolir per complir la legalitat. Reiteren la seva petició a l'Ajuntament perquè presenti quina és la reducció d'emissions que han calculat amb la ZBE definida per poder fer seguiment, que es faci pública la valoració del Grup de Treball Científic-Tècnic al respecte i que es faci públic l'estudi complet «Caracterització dels vehicles i les seves emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona» que es va presentar el setembre passat.

La Plataforma veu amb preocupació l'augment de matriculacions que s'està produint i les campanyes comercials dels fabricants per incentivar el canvi de cotxe per accedir a la ZBE. Alerten com van anunciar, que aquesta mesura estigui promovent la renovació i no la reducció de vehicles, quan per complir amb els límits legals de contaminació cal reduir un 30% el trànsit privat, segons l'objectiu que va establir el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018. Aquest objectiu no només no s'ha complert sinó que el trànsit de vehicles està augmentant amb la reactivació econòmica.

Per això demanen que el nou Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2019-2024 no torni a ser paper mullat i demanen responsabilitat a totes les forces polítiques perquè s'abordi de forma prioritària les actuacions següents: 


  • Establiment d'un peatge urbà per circular per la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de reduir la contaminació. El peatge té l’avantatge de reduir el trànsit de forma més eficaç i permet millorar el finançament del transport públic. 
  • Moratòria a les ampliacions viàries de la Ronda Litoral, l'autovia Sant Andreu – Sagrera i l'ampliació de la C-58. 
  • Conversió de carrils d'autopista en carrils bus als principals accessos de Barcelona (C-31, B-23) amb connexions amb la xarxa de transport públic urbà. Mesura prevista en l'Acord polític per a la millora de la qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona en el període 2017-2019. Prioritat al transport públic en la gestió de la xarxa viària. 
  • Aprovació de la targeta T-Ambiental pel 2018, un abonament mensual amb viatges il·limitats amb preu inferior a 4 targetes T10 i vàlid per a dues zones. Integració tarifària catalana del transport públic i establir fòrmules perquè el turisme asumeixi el cost real del sistema de transport públic (que no paga via impostos). 
  • Augmentar al 20% el repartiment modal en bicicleta en el termini màxim del Pla amb l'extensió i millora de la xarxa urbana i interconnexió metropolitana així com l’impuls de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. 
  • Implantació d’itineraris principals per a vianants. 
  • Instar a la Generalitat de Catalunya a què rectifiqui el seu projecte de tarifa plana (viñeta) per a les autopistes de peatge per l'augment del trànsit i contaminació que generarà i que presentin una proposta que mantingui el peatge per distància recorreguda per tal de reduir la contaminació i finançar amb la recaptació els costos de manteniment de les vies i el transport públic. 

La Plataforma alerta de la greu crisi sanitària derivada de la contaminació, que afecta el 95% de la població de Barcelona i senyalen que la Taula contra la Contaminació de l'Aire de Barcelona no està aconseguint complir amb la seva funció de treballar conjuntament amb les entitats per millorar la qualitat de l'aire. Lamenten que projectes com l'acord polític per a la millora de la qualitat de l'Aire a la conurbació de Barcelona, l'Acord amb el Port de Barcelona o el projecte d'ampliació de la Ronda Litoral d'entre d'altres; no hagin estat consultats prèviament i que la Taula s'hagi convertit en un espai merament informatiu.
Amb la tecnologia de Blogger.