La Plataforma per la Qualitat de l'Aire demana la inclusió de la Qualitat de l'aire com a política central de la llei de canvi climàtic

divendres, 30 de setembre de 2016

Canvi climàtic i Qualitat de l'Aire són dues cares de la mateixa moneda. Els gasos d'efecte hivernacle i els contaminants de l'aire sovint provenen de les mateixes fonts i es generen principalment a les grans ciutats. Alguns contaminants atmosfèrics també actuen com a contaminants climàtics anomenats de Vida Curta – CCVC (Short-lived climate pollutants SLCPs, en anglès) contribuint entre el 40% i 45% a l'escalfament global, mentre que el CO2 aporta el restant 55% a 60%. Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica són el resultat del mateix problema, un sistema altament dependent dels combustibles fòssils i són processos que se retroalimenten.

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha comparegut avui al Parlament per la Ponència de Canvi Climàtic encarregada d'avaluar aquest projecte de llei, presentant tot una sèrie d'aportacions per demanar que la Qualitat de l'Aire sigui inclosa com a política central de la Llei juntament amb la política de Transició Energètica, definint objectius cada 5 anys, concrets, regulacions vinculants amb indicadors anuals i un full de ruta vertebrador del conjunt d'actuacions sectorials i intersectorials. Ha demanat la revisió profunda de l'articulat pel que fa a les actuacions sectorials presentant una proposta de punts que la llei hauria d'incloure basada en actuacions que s'estan desenvolupant amb efectivitat en altres ciutats i països europeus.
Document d'aportacions a la llei de Canvi Climàtic de Catalunya
Amb la tecnologia de Blogger.