La Plataforma per la Qualitat de l'Aire reclama la implementació sense més demora d'una taxa anticontaminació a la ZBE de Barcelona

dimarts, 3 de desembre del 2019

Sobre la recent polèmica dels filtres homologats de la DGT, reclamen a les administracions responsabilitat per què de la renovació del parc no es derivi ara el focus a la instal·lació de filtres, per seguir mantenint el mateix esquema ineficaç de ZBE. Qualsevol solució, recorden, passa per la reducció dràstica dels vehicles que circulen per la ciutat.

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha presentat al·legacions al projecte d'Ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona entre altres raons, per l'absència d'una Memòria d'Avaluació de l'Impacte Ambiental que informi dels càlculs de reducció d'emissions i immissions que assolirà la ZBE. Segons indiquen, no es presenta el càlcul de la reducció de la mobilitat en vehicle privat necessària en l'àrea delimitada per la ZBE per «apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts» segons indica l'Article 2. Objecte i finalitat de l'ordenança.

Al·leguen que es tracta d'una mesura de renovació no de reducció de vehicles, que no té en compte el frau de les emissions en utilitzar etiquetes de la DGT que no assenyalen les emissions en condicions de conducció real. Fan referència a l'informe AIRUSE que mostra que aquest esquema s'ha aplicat a més de 230 ciutats sense resultats significatius en la reducció dels contaminants PM10 i NO2. Insisteixen en el fet que el problema està en el volum de vehicles i no en l'edat, i donen com a exemple els nous models SUV (tot terreny moderns) altament contaminants que ja són la meitat de les vendes de vehicles nous a Catalunya.

Per això reclamen que se superin les polítiques de renovació i s'apliqui una taxa anticontaminació (peatge urbà) que afecta l'ús diari del vehicle. Una mesura que ha demostrat resultats immediats en la reducció de vehicles, de fins al 30%. Proposen una taxa diària de 10 euros a tots els turismes, amb excepció a vehicles de 3 o més ocupants i persones amb mobilitat reduïda que a més, haurien de ser afavorits amb carril propi, igual que el transport públic i els modes actius en superfície. El peatge és eficaç i menys regressiu, no prohibeix l'ús puntual i optimitzat dels vehicles, i permet alliberar de forma ràpida l'espai viari avui dominat pel vehicle privat per potenciar els modes més sostenibles. D'altra banda, permet augmentar el finançament del transport públic per enfortir la dotació actual i la intermodalitat; millorant les freqüències, horaris i velocitats. Reclamen que Barcelona apliqui aquest esquema que seria pioner, en un moment on la ciutat s'està postulant com a líder mundial en la lluita contra la contaminació i front l'emergència climàtica, un esquema que supera les mancances que han experimentat altres ciutats que fa anys apliquen mesures de restricció de vehicles.

Sobre la recent polèmica dels filtres homologats de la DGT, reclamen a les administracions rigor i responsabilitat per què de la renovació del parc no derivi ara el focus a 
 instal·lació de filtres, per seguir mantenint el mateix esquema ineficaç de ZBE, que no resolgui el problema de contaminació, de mobilitat insostenible i perjudiqui l'economia de les famílies. No es tracta de canviar el cotxe ni de filtres, es tracta de reduir la circulació de vehicles especialment l'ús habitual gairebé individual (en el cas de Barcelona, només per complir la legalitat cal un 30% de reducció).

Recorden que l'opció d'instal·lar filtres de partícules ja estava contemplada en gran part de les ZBE europees que fa anys van implementar el mateix esquema que ara Barcelona vol implementar (que afectava un volum més gran de vehicles d'aquell moment) i que només va aconseguir reduccions en les concentracions del sutge o carbó negre però no va tenir  incidència significativa en la reducció dels contaminants PM10 i NO2.

Consideren que la notícia dels filtres arriba en un bon moment per replantejar la proposta de la ZBE cap a una taxa anticontaminació. 
El projecte d'ordenança està pendent de l'estudi de les al·legacions presentades i les tres administracions estan d'acord en estudiar una taxa anticontaminació si la ZBE no funcionava el juliol del 2020. Segons la Plataforma, rectificar és de savis i s'ha avançat molt amb la delimitació de la zona i la instal·lació de càmeres per una evolució ràpida per aplicar una solució eficaç i definitiva al problema de contaminació que pateix la població.

Amb la tecnologia de Blogger.