Acció performance contra la contaminació, dissabte 16 maig al matí

dimarts, 12 de maig del 2015

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha portat al carrer la seva lluita amb una batalla simbòlica contra la contaminació atmosfèrica en la Plaça de les Glòries.
Amb una performance entre contaminats i vianants, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha concentrat l'atenció del públic que passejava per la ciutat, per denunciar la mala qualitat de l'aire,primer problema ambiental de la ciutat. Un problema que afecta la nostra qualitat i esperança de vida. I el més greu és que, avui en dia no comptem amb cap política pública amb voluntat clara i a l’alçada del repte ambiental que suposa combatre la contaminació.
El recent informe presentat per la Generalitat, fruit de la compilació de totes les dades recollides per la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica al llarg del 2014, mostra que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), no ha fet els deures en matèria ambiental. A l'àrea de Barcelona s’han superat els llindars d’ozó troposfèric i d’òxids de nitrogen, al igual que succeeix a la zona del Vallès i Baix Llobregat. En el cas de l'ozó, contaminant secundari derivat de les emissions urbanes, se superen els valors limits també al Pirineu Oriental, Pre-pirineu, Plana de Vic, Comarques de Girona, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona. Pel que fa al PM10, es va superar el valor límit diari a l'àrea de Barcelona, el Vallès, Baix Llobregat, la Plana de Vic i les Terres del Ebre.
Des de l’aprovació de la normativa europea en qualitat de l’aire (2008/50/CE), Catalunya no ha complert mai els valors exigits, el que fa esperar que arribin sancions econòmiques. Aquest fet esdevé més preocupant quan comparem la qualitat de l’aire que respirem amb les recomanacions de la OMS. Si prenem com a referència aquests llindars, en la majoria de poblacions de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) la ciutadania respira un aire tòxic a diari, el que es tradueix en greus efectes sobre la salut.
La principal font de contaminació és la densitat de trànsit privat (moto i automòbil) i per tant, la font d’emissió a reduir de manera prioritària. Per aquest motiu la Plataforma per la qualitat de l’aire lamenta l’augment que, segons dades presentades recentment per l’ATM (de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner), l’any 2014 els desplaçaments en vehicle privat amb motor hagin augmentat un 3.5%. Per viure en ciutats, pobles i un territori amb un aire net cal una aposta decidida per reduir d’una vegada per totes l’ús del cotxe. Així doncs, que l’augment de desplaçaments en vehicle privat sigui presentat pel conseller Santi Vila, màxim responsable polític de la qualitat de l'aire, com una senyal positiva ja que indica “una recuperació econòmica” en el marc de la mobilitat sostenible és inacceptable.
Cal restringir el trànsit als nuclis urbans i potenciar el transport públic amb més freqüències, qualitat i una nova tarificació ambiental per tal de competir en preu i eficàcia amb el cotxe i la moto en els desplaçaments urbans i de connexió. Demanem una política pública que apliqui mesures de pacificació, peatonalització i extensió del carril bici per revertir la davallada dels desplaçaments a peu (3.5%) i de l’ús de la bicicleta (7.2%) el darrer any.
Per discutir aquestes mesures i en el marc de les eleccions municipals, la Plataforma ha convocat a les candidatures a l'Ajuntament de Barcelona al acta Debat "Barcelona per la Qualitat de l'Aire" el proper dilluns 18 a les 18:30. Veure Programa i preguntes enviades a les candidatures a l'Ajuntament de Barcelona.


Fotos de l'acció en aquest enllaçRepercussió als mitjans:
- BTV al minut 14:10 http://www.btv.cat/alacarta/btv-noticies-migdia/39539/?v=1431800543
- BTV notícia de l'acció: http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/05/16/performance-a-les-glories-per-denunciar-la-mala-qualitat-de-laire/
- El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/riesgo-respirar-4192679

 

Amb la tecnologia de Blogger.