La Plataforma per la Qualitat de l'Aire sol·licita la intervenció del Síndic arran del cas Volkswagen

dimecres, 25 de novembre del 2015

Demanen la seva intervenció per considerar que el frau comès pel grup Volkswagen constitueix un delicte contra la salut i el medi ambient que vulnera greument diversos drets emparats per la Constitució i les normatives vigents.

El frau comès per l´empresa Volkswagen consistent en l´ús de sofware trucat en la majoria dels seus vehicles des de l´any 2009, comporta que aquests, en condicions normals de funcionament, hagin emés gasos contaminants NO2 molt per sobre dels límits permesos (fins a 40 vegades l´admès), així com de CO2, fet que constitueix un delicte contra el medi ambient i la salut pública.Davant la inacció de les diverses administracions amb competències en les matèries de salut, qualitat de l'aire i la normativa de control de emissions dels automòbils, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire demana la intervenció del Síndic de Greuges principalment per:
  1. Demanar informació als Ministeris d'Indústria, de Sanitat i de Medi Ambient per esclarir la vinculació entre les emissions dels vehicles molt per sobre dels límits permesos pels reglaments Euro 5 i Euro 6, i les superacions dels límits de contaminació en zones urbanes a l'estat Espanyol.
  2. Demanar informació al Ministeri de Indústria sobre el nombre i relació d’homologacions (marques i models) que ha aprovat, tipus d’inspeccions realitzades sobre els serveis tècnics, quin percentatge de finançament reben aquests serveis per part dels fabricants de cotxes en pagament per les homologacions, quins controls han realitzat per garantir la conformitat en la producció, etc.
  3. Demanar informació al Ministeri de Indústria sobre les homologacions atorgades a models del grup Volkswagen sobre els models que estan sota suspita i la retirada del certificat de homologació com a mesura cautelar així com la prohibició de la seva publicitat .
  4. Instar als Ajuntaments afectats i a la Generalitat de Catalunya a que es personin a les causes obertes per les Fiscalies per investigar els danys causats a la salut pública i al medi ambient, i les responsabilitats penals, polítiques i de tot tipus que es derivin d'aquest frau massiu, i que instrueixi un expedient per determinar si hi ha hagut infracció i en el seu cas instar el causant a la reparació.
  5. Instar al Ministeris d'Indústria, de Sanitat i de Medi Ambient a que com estan fent les autoritats alemanyes1, s'investigui a totes les marques que comercialitzen vehicles en l'estat espanyol, per si, com indiquen molts estudis i evidències, els sistemes fraudulents per eludir els controls d'emissions contaminants s'estan aplicant per altres fabricants.
  6. Instar als Ajuntaments afectats, a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol a reclamar al Grup Volkswagen (i altres fabricants si es confirmen nous fraus) la devolució de les diverses bonificacions lligades a les emissions de CO2 i NO2 que es van atorgar a models i motors afectats deixant al marge els usuaris perceptors de la bonificació i que aquets imports siguin destinats al finançament del transport públic i a la promoció del transport no motoritzat (vianant i bicicleta).
  7. Instar a que l'estat Espanyol doni suport a la proposta llançada a Berlín el 5 de novembre passat per la Comissària d’Indústria, Elzbieta Bienkowska, que va apostar per establir un sistema de vigilància europeu sobre els controls d’emissions realitzats per concedir les homologacions dels vehicle,
La Plataforma recorda que els contaminants NO2 i PM10 superen els valors límit d'immissió legislats a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona2 afectant al 60% dels catalans i tenint com a principal font el trànsit urbà. L´incompliment sistemàtic de la normativa europea de qualitat de l´aire ha motivat l'obertura de dos expedients sancionadors per part de l´Unió Europea3.
1Comunicat Nr. 29/2015 de l'Oficina Federal de Vehícles Motorizats (KBA) i article El País http://economia.elpais.com/economia/2015/11/11/actualidad/1447251482_118943.html
2. El Decret 226/2006, de 23 de maig, va declarar zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per als contaminants diòxid de nitrogen (NO 2 ) —zona amb setze municipis— i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10μm PM 10 —zona amb quaranta municipis—. Posteriorment, mitjançant l’Acord de govern 82/2012, de 31 de juliol de 2012, es van declarar vint-i-quatre d’aquests quaranta.
3. El Reial decret 102/2011, de 28 de gener, que transposa la Directiva europea 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, estableix els valors límit següents per al diòxid de nitrogen, els òxids de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM 10 ).

Amb la tecnologia de Blogger.