L'ozó es dispara en bona part de l'estat espanyol

divendres, 10 de juny del 2016

Ecologistes en Acció inicia una campanya d'informació i denúncia sobre la contaminació per ozó troposfèric a Madrid, Catalunya i el Sud-est
peninsular

Amb l'ona de calor que vénen sofrint el centre i sud d'Espanya des del canvi de mes, l'intens trànsit motoritzat que suporten les principals ciutats i carreteres i l'increment del consum d'electricitat produïda en centrals tèrmiques per l'ús d'aire condicionat han provocat que es disparin els nivells d'ozó troposfèric en bona part de l'Estat. En el cas de Catalunya, s'ha d'afegir l'augment del trànsit marítim i la política d'incineració de residus.

Des del dimecres 1 de juny, es vénen produint superacions sistemàtiques de l'objectiu legal establert per a la protecció de la salut a l'interior d'Andalusia, Murcia, València i Catalunya, i superacions freqüents de dita objectiva a Castella-la Manxa, Madrid i la vall de l'Ebre, des de Tarragona al País Basc passant per Aragó i Navarra.

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert per la normativa en 120 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, mesurats
en períodes de 8 hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies a l'any. En el que portem de primavera, aquest nombre de superacions ja s'ha superat en
algunes estacions de l'interior del litoral mediterrani, com les de Caravaca i Lorca, a la Regió de Múrcia.

L'ozó troposfèric és el contaminant que presenta a Espanya una major extensió i afecció a la població i a la vegetació, amb uns nivells a l'alça. Això es deu a l'increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor) durant l'estiu, com a resultat del canvi climàtic.

Com va informar dimarts passat Ecologistes en Acció en la presentació del seu Informe sobre la qualitat de l'aire en l'Estat espanyol, durant 2015 l'ozó
va afectar a 39 milions de persones i dues terceres parts del territori, augmentant respecte a 2014. En el final de la present primavera, els nivells d'ozó s'han disparat, anunciant un estiu complicat per l'increment previst de les temperatures en la meitat aquest peninsular i Balears.

Per això, Ecologistes en Acció ha iniciat una campanya d'informació, sensibilització i denúncia de la contaminació atmosfèrica per ozó, centrada en la Comunitat de Madrid i territoris limítrofs d'ambdues Castillas, Catalunya i el Sud-est peninsular (Almeria i Múrcia). Aquesta campanya informarà a la població  sobre el problema, recomanant mesurades d'autoprotecció que limitin l'exposició a aquest contaminant i denunciant la passivitat de les autoritats ambientals i sanitàries. A Catalunya es desplegarà una Campanya ciutadana de mesurament d'ozó a una de les zones més afectades per aquest contaminant en el marc del projecte europeu CAPTOR impulsat per l'Universitat Politècnica de Catalunya, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Guifi.net i Ecologistes en Acció; que també es desenvoluparà a Itàlia i Àustria.

L'ozó troposfèric, també conegut com a ozó "dolent" per contraposició  al de l'estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca un increment dels riscos de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars. L'OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a Espanya produïts com a conseqüència de l'exposició a nivells d'ozó com els registrats en el que portem de juny. L'ozó, a més de
para les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.
Amb la tecnologia de Blogger.